AZF Labor

Töökeskkonna mõõtmised

MEIST

AZF Labor OÜ jaoks on iga klient unikaalne ja omab õigust personaalsele lähenemisele. Meie aitame kliendile kindlaks määrata tema objekti olukord olgu see õhk, valgustus või müra

Meie kliendiks on nii ehitusettevõtted, kellele teostame valmis objekti valgustuse, ventilatsiooni seadistamise õhukiiruste mõõtmised ja müra, kui ka tootmis- või muud ettevõtted, kellele teostame töökeskkonna mõõtmised täies ullatuses.

meie teenused

Töökeskkond

Töökeskkonna füüsiliste faktorite mõõtmised

Ventilatsioon

Süsteemi mõõdistamine ja
õhukiiruse kontroll

Valgustus

Valgustutuse tase mõõtmised

Müra

Müratase kontroll

Mikrokliima

Mikrokliima parameetrite mõõtmised

Loe rohkem meie teenusest

Töökeskkond

Töökeskkonna füüsiliste faktorite mõõtmised

Töökeskkonna füüsiliste faktorite mõõtmised on lahutamatu osa igapäevasest tööelust. Selliste mõõtmiste alusel hinnatakse riske, mis on seotud igapäevaste ülesannete täitmisega ja nende mõju töötaja tervisele.

Rectangle 13
Rectangle 14

Meil on kogemus töökekkkonna riskianalüüsi koostamisel erinevates ettevõtetes: tootmine, ehitus, kontoritööd jne. Seega võime pakkuda täisteenust: kõik vajalikud mõõtmised koos riskianalüüsi koostamisega.

Riskide hindamiseks kasutame kaasaegset metoodikat.

Saame pakkuda nii dokumentatsiooni koostamist nii eesti kui ka vene või inglise keeles.

Rectangle 15

Ventilatsioon

Süsteemi mõõdistamine ja õhukiiruse kontroll

Ventilatsiooni õhuvoolud sõltuvad olulises osas süsteemi seadistamisest. Korralik seadistamine annab parima kvaliteedi õhu vahetamiseks ja vähendab mürataset õhu liikumisest

Pikaajaline töökogemus selles valdkonnas tagab kvaliteetsed lahendused mõõdistamiseks seadistamiseks ja õhukiiruse kontrollimiseks. Meie akrediteerimisala on järgmine:

*EVS-EN 12599:2012

*SFS 5512:1989

Meie jaoks ei ole vahet, millise suurusega on objekt: kas väike maja või suur tootmishoone. Oleme alati valmis teostama töid korrektselt ja õigeaegselt.

Vajadusel saame ka mõõta ventilatsiooniseadme mürataset.

Valgustus

Valgustutuse tase mõõtmised

Kontori valguslahendused vajavad pidevat kontrolli, mille käigus saab tuvastada erinevad põhjused, mis tingivad valgustuse taseme muutused

DIN 5035-6:2006

Rectangle 16
Rectangle 17

Halb valgustus kahjustab otseselt nägemist, lisab ahistust, masendust, raskendab töötajatel oma tööde teostamist, mis omakorda tekitab psüühilist pinget, lisakoormust Lisaks sellele vajab mõnikord uusehitise valgustatuse tase kontrollimist objekti üleandmisel.

AZF Labor osutab kõiki neid mõõtmise teenuseid ja omab juba pikaaegset kogemust selles valdkonnas.

Rectangle 18

Müra

Müratase mõõtmine

Müratase kontroll on üks olulistest mõõtmisest nii töökekskoona olukorda hindamisel, kui ka igapäeva olmetingimuste hindamisel

EVS-EN ISO 9612:2009
ISO 16032:2004

Tavaliselt müraallikatena võivad olla tehnoloogilised seadmed nagu ventilatsioon, elektrikilbid või muud saransed seadmed. Pidev müratase ületamine võib kahjustada oluliselt inimeste tervist ja tekkitada negatiivne emotsionaalne tunne

Teisel pool, müratase mõõtmisel on kindlaks määratud metoodikat ja kriteeriumid, mis tähendab et hindamine kõrva tunne järgi müratase ei ole alati objektiivne ja õiglane. Meie oleme teinud müratase mõõtmised juba aastaid ja see tõttu oleme valmis aidata ka Teile, kui soovite seda mõõta mingi põhjuse pärast.

Mikrokliima

Mikrokliima parameetrite mõõtmised

Mikrokliima parameetrite hulgas on :

  • - Suhteline niiskus
  • - Õhuliikumise kiirus - temperatuur

Nende faktorite mõõtmine annab ülevaatus, kas ruumide olmetingimused piisavalt mugavad töötajate jaoks ja kas nad vastavad normidele. Mikrokliima prameetrite normidele mittevastavus võib tekkitada oluline kahju tervisele. Näiteks, madal temperatuur soodustab külmetushaiguste tekkimist, krooniliste haiguste süvenemist – näiteks krooniline hingamisteedehaigus, liigeshaigus

Nende faktorite mõõtmine annab ülevaatus, kas ruumide olmetingimused piisavalt mugavad töötajate jaoks ja kas nad vastavad normidele. Mikrokliima prameetrite normidele mittevastavus võib tekkitada oluline kahju tervisele. Näiteks, madal temperatuur soodustab külmetushaiguste tekkimist, krooniliste haiguste süvenemist – näiteks krooniline hingamisteedehaigus, liigeshaigus.

EVS-EN ISO 7726:2003

Rectangle 19
Rectangle 20

Valgustus

Ebapiisav valgustus kahjustab otseselt nägemist, lisab ahistust, masendust, raskendab töötajatel oma tööde teostamist, mis omakorda tekitab psüholooilist pinget, lisakoormust.

Müra

Kõrgem on müratase nii tööstusliku kui ka tehnosüsteemide müra allikatest, tekkitab suurem on oht, et müra kahjustab tervist.

Ventilatsioon

Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada uimasust, töövõime langust, naha ja limaskestade kuivust, ärritusnähte.

Mikrokliima parameetrid

Mikrokliima parametrite (suhteline niiskus, temperatuur ja õhuliikumise kiirus ruumides) on väga olulised kriteeriumid mugava töökeskkonna tagamiseks. Mugav ja kaasaegne töökeskkond aitab pareneda töötjate tootlkus.

kontaktid

võta meiega ühendust

55 66 55 95

info@azf-labor.ee

    BRN Veebilahendused
    Scroll to Top